Książka Ostatnie dwudziestolecie – 75 lat Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich

Nasi drodzy melomani. Dostępna jest już książka pt: „Ostatnie dwudziestolecie – 75 lat Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju 2000-2020″. Publikację będzie można zakupić w kasie Festiwalu w Dworku Chopina w czasie trwania Festiwalu.

Kilka słów o książce:

W sierpniu br. podczas trwania 77 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach ukaże się długo oczekiwana, a powstała z inicjatywy Fundacji naszych festiwali, publikacja „75 lat Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju. Ostatnie dwudziestolecie 2000 – 2020”. Jest ona kontynuacją wydanej przeszło dwadzieścia lat temu książki dokumentującej historię Festiwali od początku ich istnienia, czyli od roku 1946. Obecnie powstałe wydawnictwo dokumentuje nowszą historię Festiwali. Czytelnicy znajdą w niej omówienie w tekstach Marcina Majchrowskiego i Zofii Owińskiej zarówno repertuaru koncertów festiwalowych z ostatniego dwudziestolecia, jak i dokonań artystów występujących na estradzie Dworku Chopina. Dyrektor artystyczny Festiwalu Piotr Paleczny wzbogacił publikację swoimi przemyśleniami, a o działalności Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich napisała Prezes Jadwiga Merkur. Niezwykle ciekawy i bogaty w ogromny zasób wiedzy artykuł Prof. Ireny Poniatowskiej „O koncertowaniu Chopina” pokazuje z jakim repertuarem i gdzie koncertował w ciągu swojego życia nasz Wielki Rodak. W książce znajdują się również fragmenty recenzji, głównie z prasy fachowej, oraz wywiady przeprowadzane z artystami występującymi podczas Festiwali przez znanych dziennikarzy radiowych: Marcina Majchrowskiego, Annę Skulską i Różę Światczyńską. Informacje o cenionych wśród pianistów Mistrzowskich Kursach Pianistycznych, jak i wykaz artystów prowadzących przez 18 lat kursy, przygotowała Anna Skulska. Bardzo ważny i obszerny fragment publikacji stanowią opracowane przez Zofię Owińską indeksy, czyli zarówno spis imprez z ostatniego dwudziestolecia, które odbyły się w ramach Festiwali, jak i wykazy wykonywanych dzieł: Chopina, innych kompozytorów, oraz wykazy artystów występujących podczas Festiwali. Album wzbogacony jest zdjęciami znanego wrocławskiego fotografika Marka Grotowskiego, które pokazują w sposób bardzo barwny i wyrazisty tak artystów na estradzie Dworku Chopina jak i ludzi oraz miejsca związane z Festiwalem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.